header
URI elektro, s.r.o.


Úvod

Firma URI elektro působí v oboru od roku 1993. Hlavní činností naší firmy je ucelená dodávka silnoproudých a slaboproudých rozvodů v rozsahu požadovaném investorem. Jedná se zejména o práce spojené s novostavbami, rekonstrukcemi a opravami rodinných domů, bytových jednotek, průmyslových objektů a zdravotnických zařízení.

V oblasti silnoproudých a slaboproudých rozvodů zajistíme dodání a montáž atestovaných materiálů, přístrojů a dalších komponentů nezbytně nutných k bezpečnému a spolehlivému provozu elektroinstalačních rozvodů.

V oblasti stavebních prací, zajistíme provedení stavebních přípomocí a stavebních prací spojených s danou zakázkou.

Naše firma zajišťuje dle činností uvedených v kapitole "nabídka služeb" kompletní servis pro zákazníka. Základní filosofií naší firmy je přenesení většiny úkonů spojených s požadovanými službami na nás.

 
CLI